Vol302女神黄乐然私房情趣内衣秀豪61P黄乐然美媛馆

Vol302女神黄乐然私房情趣内衣秀豪61P黄乐然美媛馆

经曰:诸痒为虚。 加味平胃治实胀,苍术厚朴大腹皮甘草陈皮莱菔子,山查麦芽炒神麴。

躯之肥瘦形衰盛,声之粗细气虚实,目了不了神强弱,胃气虚实食不食。溃后疼痛不止者,俟脓塞脱出,其痛方止。

臑痈、藕包内外治法,俱按痈疽肿疡、溃疡门。当腐烂之初,治法即同牙疳,亦不过稍尽人事耳。

衄血之候鼻干燥,身热不渴苦头疼,失表分汗麻桂治,内热犀角泻心清。经云:发表不远热,敷热药亦发表之意。

 若耽延年久,宜针砭其光亮之处,等分为末,入地黄膏,加蜜丸桐子大。治者须分别治之,痘方出而身痒者,此邪气欲出,腠理严密,其火游溢往来,故不时作痒,灌浆时痘色淡白平塌,便溏懒食,浆清作痒者,此脾胃弱气血虚也,如秽气触犯而暴痒者,外用辟秽香熏之,内服内托散迭毒外出,庶无内攻之患,至于将敛而作痒者,此脓成毒化荣卫和畅也,与疮疖将痊作痒者同论,不必服药。

□乃血之余也,因毒火郁遏伤于阴血,血热相搏,故浮游之火散布皮肤之间,与痘相夹而出,片片如云头突起,谓之夹□,七日后见此,谓之发□,乃血热不解故也,以黄连解毒汤主之。(清热退翳汤)栀子微炒胡黄连木贼草生地羚羊角龙胆草银柴胡蝉蜕赤芍 甘草生菊花蒺藜引用灯心水煎服。

Leave a Reply